W sprawie:
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2007-09-19

Numer uchwały:
XII/D/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: