W sprawie:
udzielenia poręczenia dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX/79/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia