W sprawie:
ustalenia Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Gminie Miedźna.

Data uchwały:
2007-04-10

Numer uchwały:
VI/64/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.