Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony IR.271.2.6.2018 a) Przebudowa ul. Skowronków w Górze b) Przebudowa ul. Leśnej we Frydku c) Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej d) Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej

Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony, nr sprawy ZP.271.2.6.2018 na zadania pn.:
a) Przebudowa ul. Skowronków w Górze
b) Przebudowa ul. Leśnej we Frydku
c) Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej
d) Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej


CPV:
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
03.09.2018

Osoba odpowiedzialna:
Marek Woszczyna

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2018-04-30 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-04-30 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty - 60 %
okres gwarancji (min 36 miesięcy, max 60 miesięcy) - 40%


Wadium:
Wymagane - zgodnie z SIWZ

Uwagi:
Wysokość wadium dla zadania:
a) Przebudowa ul. Skowronków w Górze - kwota 5 000,00 zł
b) Przebudowa ul. Leśnej we Frydku - kwota 3 000,00 zł
c) Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej - kwota 3 000,00 zł
d) Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej - kwota 2 000,00 zł


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu UZP (723.3kB)    
SIWZ (928.9kB)    
Załącznik nr 1_Formularz oferty (26.8kB)    
Załącznik 2 Projekt umowy (62.6kB)    
załącznik nr 3 o braku podstaw wykluczenia (23.9kB)    
Załącznik nr 4 Dokumentacja techniczna (18.8MB)    
załącznik 5 oświadczenie o braku przynależności do grup kapitałowych (21.1kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób (21kB)    
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz robót (20.6kB)    
Wyjaśnienie SIWZ nr 1 (39.3kB)    
Informacja z otwarcia ofert (61.6kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (83kB)    
UZP_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (4.9MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Miedźna
Źródło informacji:Barbara Kowalska
Data utworzenia:2018-04-11 12:01:13
Wprowadził do systemu:Barbara Kowalska
Data wprowadzenia:2018-04-11 12:01:32
Opublikował:Aldona Donotek
Data publikacji:2018-04-11 15:39:38
Ostatnia zmiana:2018-05-30 15:24:28
Ilość wyświetleń:322