Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna, położonych we Frydku przy ul. Miodowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

                                                                                                                             

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875), art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 121).

 

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna, położonych we Frydku przy ul. Miodowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.     

  

1. Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 524/47 o powierzchni 0,1485 ha, 526/47 o powierzchni 0,1451 ha, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00034114/6.

2. Opis nieruchomości

Działki niezabudowane położone we Frydku przy ul. Miodowej, posiadają dostęp do sieci: wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej, oraz kanalizacji sanitarnej.

Działki nie są obciążone prawem osób trzecich i są wolne od zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowych działek wydana jest decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego z garażem dla każdej z działek. Decyzja do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy notarialnej.

5. Cena nieruchomości

działka nr 524/47 o powierzchni 0,1485 ha - 74 300,00 zł

działka nr 526/47 o powierzchni 0,1451 ha – 72 600,00zł

Do powyższych cen zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 121), ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25.03.2018r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna na okres 21 dni, publikacji w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.miedzna.pl/w zakładce gospodarowanie mieniem komunalnym.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalne, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, lub telefonicznie 32 211-61-96 wew. 56.

Wykaz wywieszono: 12.02.2018r.

Wykaz zdjęto:

Załączniki

Wykaz_Frydek (601.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-02-12 13:25:32
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-02-12 13:35:43
Ostatnia zmiana:2018-02-12 13:39:18
Ilość wyświetleń:184