Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka niezabudowana położona w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej przeznaczona na cele rolnicze


                                W Y K A Z                   

nieruchomości położonej w Miedźnej przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz.2147 z późniejszymi zmianami).
         
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka oznaczona numerem 1390/55 (użytek Ps III), zapisaną w Wykazie 27 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie jako własność Gminy Miedźna.
2. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy:  0,1505 ha.
3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
Działka niezabudowana położona w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej przeznaczona na cele rolnicze.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.01.2018r. – 31.12.2020r.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 50,00 zł /1ar/rok.
6. Terminy wnoszenia opłat:
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września  każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.
7. Zasady aktualizacji opłat:
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 27.11.2017r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................

 

Załączniki

MIEDŹNA (629.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2017-11-27 14:23:25
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2017-11-27 14:28:53
Ostatnia zmiana:2017-11-27 14:28:56
Ilość wyświetleń:609