W sprawie:
ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Górze i Woli

Data uchwały:
2007-02-27

Numer uchwały:
V/54/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.