Zamknij okno Drukuj dokument

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego - kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12 o pow. 22,52 m2 znajdującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji


na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12  o pow. 22,52m2 znajdującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 11.05.2017r. o godz. 11.00.


Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  10,00 zł + 23 % VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 20.04.2017r.


Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 10.05.2017r.


Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015;  OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.11.2015r.  w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl  .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32/ 211 61 96  i  32/ 211 61 60 wew. 29

 

 

Załączniki

Przetarg_kioski (907.5kB)    
Wynik przetargu_Kiosk (308.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2017-04-26 14:09:57
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2017-04-26 14:37:30
Ostatnia zmiana:2017-05-12 12:02:52
Ilość wyświetleń:563