Zamknij okno Drukuj dokument

I Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli

 

Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a

 I Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji

 

na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze  w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lp.

Powierzchnia przedmiotu najmu

Opis przedmiotu najmu

Termin i godzina przetargu

 1.  

29,02 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 15,27 m2, WC o powierzchni 3,75 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 9.00

 1.  

68,84 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza wewnętrznego o pow. 4,06 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 9.20

 1.  

30,67 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 19,67  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 9.40

 1.  

48,88 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,88  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 10.00

 1.  

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 10.20

 1.  

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 10.40

 1.  

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 11.00

 1.  

81,10 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 53,10  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2.

 

25.10.2016r.

Godz. 11.20

 1.  

70,15 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 46,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 23,05 m2

 

25.10.2016r.

Godz. 11.40

 1.  

103,35 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z czterech pomieszczeń o powierzchni 68,23 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 34,12 m2

 

25.10.2016r.

Godz. 12.00

 1.  

47,04 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z trzech pomieszczeń o powierzchni 30,69 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 15,35 m2, WC – 1 m2

 

25.10.2016r.

Godz. 12.20

 

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + 23 %VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 100,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 24.10.2016r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015;  OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.11.2015r.  w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96  i  /32/ 211 61 60 wew. 29.

Załączniki

Przetargi Wola, ul. Poprzeczna (283.4kB)    
Wynik przetargów (1.4MB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-09-21 14:37:11
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-09-21 14:41:43
Ostatnia zmiana:2016-10-25 14:51:29
Ilość wyświetleń:641