Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Klonowej 3 wraz z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23

 

                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU   
                                                    
Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Klonowej 3 wraz z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23.
     

Opis nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku nr 3 przy ulicy Klonowej w Woli o powierzchni użytkowej 29,55 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicy o powierzchni 2,45 m2  zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00075513/2 jako własność Gminy Miedźna wraz z udziałem wynoszącym 252/10000 w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00048975/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (cena zwolniona z podatku Vat).
________________________________________________________________________________________________

1.Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego odbędzie się w dniu 28.10.1016r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Miedźna.

2. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu do 24.10.2016r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.  

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Przed otwarciem przetargu osoby przystepujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przeargowej następujące dokumenty:

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty zakupu nieruchomości w tym: koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej, ponosi nabywca nieruchomości.

8. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

9. Lokal przeznaczony do sprzedaży można oglądac w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 - 16.00, w piątek w godzinach 9.00 -14.00, lub po telefonicznym ustaleniu indywidualnego terminu.

10. I przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu odbył się 19.08.2016r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie /32/ 211-61-60 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

 

Załączniki

klonowa (868.3kB)    
Wyniki przetargu_Wola (529.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-09-21 08:59:39
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-09-21 09:02:08
Ostatnia zmiana:2016-11-09 08:43:31
Ilość wyświetleń:1150