Zamknij okno Drukuj dokument

przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na:„ Dostawa paliwa dla autobusu szkolnego ”

Zamawiający:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Tytuł przetargu:
dostawa paliwa – oleju napędowego w ilości do 1100 litrów miesięcznie .

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r
nr 19, poz.177 z późn.zm./, spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art.22 powołanej wyżej Ustawy.

b)Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
A/ spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy PZP;
B/ spełnienie warunków określonych w art.24 Ustawy PZP;
C/ stacja benzynowa musi się mieścić do 9 kilometrów od siedziby Gimnazjum w Miedźnej


Termin realizacji:
03.01.2007 do 31.12.2007

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop tel. 032 211-61-77

Miejsce składania ofert:
Zamkniętą i opieczętowaną pieczęcią oferenta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Oferty można składać do:
2006-12-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2006-12-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 i spełniają warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Wykonają zamówienie w terminie od 03.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
3.Zrealizują zamówienie przy zastosowaniu preferencji krajowych.
4.Akceptują termin związania ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie przetargu (79.6kB)    
SIWZ (96.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-12-19 14:14:29
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-12-19 14:34:39
Ostatnia zmiana:2006-12-19 14:34:39
Ilość wyświetleń:1739