Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Prawa Miejscowego - 2016r.

Zobacz także

Uchwała Nr XXXII/174/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Miedźna
Uchwała Nr XXXII/171/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2017
Uchwała Nr XXXI/166/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli.
Uchwała Nr XXXI/164/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/105/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r.
Uchwała Nr XXXI/162/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016
Uchwała Nr XXX/160/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała Nr XXX/157/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XXX/156/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miedźna w 2017r.
Uchwała Nr XXX/155/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017 na terenie gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku.
Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016.
Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2016r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z.s w Grzawie.
Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016
Uchwała Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016
Uchwała Nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna
Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego i rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźna
Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016
Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji elektronicznej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr XXV/131/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016.
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna.
Uchwała Nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna.
Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016.
Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016
Uchwała Nr XX/105/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XX/104/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Miedźnej z.s w Woli.
Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia.
Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenie kryteriów oraz przyznania określonej liczny punktów kryteriom i określenia dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miedźna a zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-02-09 09:23:34
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-02-09 09:24:31
Ostatnia zmiana:2017-01-05 08:04:36
Ilość wyświetleń:1525