Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku Gminnego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/

1.  Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,
43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, KW 16908.

2.  Powierzchnia przedmiotu najmu: 11,80 m2

3.  Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.

4.  Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

6. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

7. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za zużycie mediów oraz podatek od nieruchomości (tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

8.  Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.

Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej  z/s w Woli w dniu  06.10.2015r. na okres 21 dni.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..

Załączniki

GOSiR - wykaz nieruchomości (584kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-10-06 12:11:21
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-10-06 12:15:28
Ostatnia zmiana:2015-10-06 12:15:32
Ilość wyświetleń:756