Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne używanie - nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków Lemna w Miedźnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne używanie

Na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY MIEDŹNA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, do których Gmina Miedźna posiada prawo użytkowania wieczystego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne używanie.

Nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków Lemna zlokalizowana w Miedźnej przy ul. Leśnej.

1. Oznaczenie przedmiotu użyczenia:
Nieruchomość oznaczona nr działek 102/18, 102/19, o łącznej powierzchni 3,2079 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00035091/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Nieruchomość zabudowana jest oczyszczalnią ścieków Lemna. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości posiada Gmina Miedźna.

2. Powierzchnia przedmiotu użyczenia:
3,2079 ha

3. Opis przedmiotu użyczenia:
Nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków Lemna.

4. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia:
Realizacja zadań własnych gminy – art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

5. Termin zagospodarowania:
Od dnia 1 kwietnia 2015r.

6. Wysokość opłaty:
Bezpłatne używanie. Biorący do używania ponosić będzie koszty utrzymania przedmiotowej nieruchomości.

7. Terminy wnoszenia opłat:
Brak.

8. Zasady aktualizacji opłat:
Brak.

9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna na okres 21 dni, począwszy od dnia 26.01.2015r.


Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ….....................

Załączniki

wykaz lemna (93.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:40:19
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-01-26 14:45:27
Ostatnia zmiana:2015-01-26 14:45:34
Ilość wyświetleń:906