Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - kiosk murowany - Plac targowy w Woli, ul. Pszczyńska

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem.

 Lokal użytkowy – kiosk murowany zlokalizowany na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43 – 225 Wola 

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy – kiosk murowany oznaczony nr 4
   znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola, zlokalizowany
   na działce nr 1410/33 o powierzchni 0,0826 ha zapisanej w księdze Wieczystej
   nr KA1P/00031471/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 17,92 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy - kiosk murowany składający się z dwóch  
    pomieszczeń.

4. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Termin zagospodarowania: od dnia zawarcia umowy najmu.

6. Wysokość opłat z tytułu najmu:  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna
    nr 61/2013 z dnia 9.05.2013 r. stawka  minimalna czynszu netto za najem lokalu      
    użytkowego na cele prowadzenia działalności  gospodarczej wynosi 13,00
    zł/m2/miesiąc.

7. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia
    każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy
    Miedźna.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

8. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie każdego roku
    o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony za rok poprzedni
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie przeprowadza się w
    roku w którym została zawarta umowa.

9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na
    czas nieoznaczony.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 26.01.2015r.  na okres 21 dni.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..

Załączniki

wykaz kiosk (101.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:30:06
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-01-26 14:45:27
Ostatnia zmiana:2015-01-26 14:45:31
Ilość wyświetleń:871