Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ
Nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.poz. 518 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/275/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej przeznaczonej do sprzedaży.

§ 1

1.Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr 1891/31, 1940/31, 1942/31, o łącznej powierzchni 0,5255 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1P/00016908/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

2.Opis nieruchomości
Nieruchomość, niezabudowana położona w Woli przy ul. Międzyrzeckiej. Nieruchomość położona jest na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tyska.

3.Przeznaczenie nieruchomości
Uchwałą XLIII/359/2006 Rady Gminy w Miedźnej w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika następujące przeznaczenie: działka 1891/31 – objęta oznaczeniem 1.U/P teren zabudowy usługowo – produkcyjnej; działka 1942/31 – objęta oznaczeniem 1.U/P teren zabudowy usługowo – produkcyjnej; działka 1940/31 – objęta oznaczeniem 8.KDW – tereny dróg wewnętrznych.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości
Od dnia podpisania umowy notarialnej

5.Cena nieruchomości
525 500,00 zł netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%)

§ 2

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518), ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 5 marca 2015r.

§ 3

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach oraz Urzędu Gminy Miedźna na okres 21 dni.

§ 4

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Tyska, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2, telefonicznie pod numerem 32 217 50 42 oraz w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia lub telefonicznie 32 211-61-96 wew. 20.


Wykaz zdjęto w dniu:

Załączniki

Zarządzenie nr 10.2015 (1.6MB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-01-22 11:14:48
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-01-22 11:18:07
Ostatnia zmiana:2015-01-22 11:18:24
Ilość wyświetleń:825