Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Miedźna

 

 

 

Kontakt:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna, pok. nr 4

tel. /32/ 211-61-60      

e-mail: wojt@miedzna.pl

 

Przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków:

Wójt Gminy Miedźna, a w czasie jego nieobecności - osoba przez niego upoważniona - przyjmuje w sprawach dotyczących skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:00-17:00  

 

 

 

 

 

JAN SŁONINKA – WÓJT GMINY MIEDŹNA

 

 

Zakres działań

i kompetencji:

 

 • jest organem Gminy, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem,
 • jako kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (jest organem podatkowym pierwszej instancji),
 • Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy, oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa przygotowując projekty uchwał rady gminy, określa sposób realizacji uchwał, gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje budżet,
 • Wójt jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i szefem obrony cywilnej w gminie, oraz kieruje sprawami obronnymi,
 • nadzoruje realizację zadań zleconych gminie ustawami i powierzonych w drodze porozumień,
 • organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • przedkłada Wojewodzie podjęte przez radę gminy uchwały,
 • sporządza oświadczenia woli spadkodawców (testamenty),
 • składa radzie gminy okresowe sprawozdania i informacje z realizacji budżetu, postępu prac inwestycyjnych i innej bieżącej działalności.

 

 

 

 


 

 

 

Metadane

Źródło informacji:renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:renata
Data wprowadzenia:2006-06-13 09:23:19
Opublikował:renata
Data publikacji:2006-06-13 10:51:59
Ostatnia zmiana:2018-11-26 08:43:22
Ilość wyświetleń:14952