Zamknij okno Drukuj dokument

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Lipowej 35 wraz z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki 1814/23

 

Miedźna, dnia 15.11.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz.942). oraz uchwały Rady Gminy Miedźna nr XIX/140/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku nr 35 przy ul. Lipowej w Woli stanowiącego własność Gminy Miedźna.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Lipowej 35 wraz z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki 1814/23.

Opis nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na wysokim parterze trzyklatkowego, czteropiętrowego budynku nr 35 przy ulicy Lipowej w Woli. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,88 m2 i składa się z:

Lokal posiada również balkon o powierzchni 5 m2oraz pomieszczenie przynależne tj. piwnicę o powierzchni 2,1 m2. Prawo własności Gminy Miedźna do wyżej opisanego lokalu zapisane jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00075173/6. Do lokalu przypisany jest udział wynoszący 311/10000 w użytkowaniu wieczystym działki 1814/23 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00048966/4, które to prawo nabywca lokalu nabywa wraz z lokalem.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 100 000,00 zł (cena zwolniona z podatku Vat).

_______________________________________________________________________________________

1/ I publiczny ustny przetarg nieograniczony odbył się 26.10.2012r.

2/ II publiczny ustny przetarg nieograniczony odbył się 15.02.2013r.

3/ III publiczny ustny przetarg nieograniczony odbył się 26.04.2013r.

4/ IV publiczny ustny przetarg nieograniczony odbył się 26.04.2013r.

5/ V publiczny ustny przetarg nieograniczony odbył się 11.10.2013r.

6/ Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2013r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

7/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 12.12.2013r. w formie wpłaty pieniężnej w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna - Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

8/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

11/ Lokal przeznaczony do sprzedaży można oglądać w każdy poniedziałek w godzinach od 1400-1600, oraz w piątek w godzinach od 11.00-14.00.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, telefonicznie /32/ 211-61-96 wew. 20, lub na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce „PRZETARGI”.

Załączniki

Przetarg - Wola, Lipowa, 100 000 (130.9kB)    
Wynik przetargu - Wola ul. Lipowa 100 000 (737.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-11-18 15:21:05
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-11-18 15:30:27
Ostatnia zmiana:2014-01-16 15:00:18
Ilość wyświetleń:797