Zamknij okno Drukuj dokument

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ul. Miodowej.

 

Miedźna,dnia 15.11.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 942), oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XXV/183/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 05.08.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej.

Lp

Nr

działki

Powierzchnia

w ha

Nr

KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości netto w /zł/


UWAGA! DO PONIŻSZYCH CEN WYWOŁAWCZYCH ZOSTANIE DOLICZONY OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT (23%)

1.


524/47


0,1485


KA1P

/00034114/6


Frydek ul. Miodowa

Działki niezabudowane.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA7332/213/07 z 23.10.2007r.

ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków jednorodzinnych z garażami.

Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.


89 100,00 zł

2.


526/47


0,1451


KA1P

/00034114/6


Frydek ul. Miodowa


87  060,00 zł

I/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 10.05.2013r.

II/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 02.08.2013r.

III/ III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14.10.2013r.

IV/ IV Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2013r.o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

V W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 12.12.2013r. w formie pieniężnej w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna - Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006.

Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Jednorazowa wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

VI/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał

przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VII/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy

sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

VIII/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, telefonicznie /32/ 211-61-96 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce „PRZETARGI”.

Załączniki

Przetarg - Frydek Miodowa 89 100, 87 060 (143.8kB)    
Wynik przetargu - Frydek 89 100 (712.3kB)    
Wynik przetargu Frydek 87 060 00 (687.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-11-18 14:58:04
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-11-18 15:30:07
Ostatnia zmiana:2014-01-16 15:11:23
Ilość wyświetleń:814