Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - Lokal użytkowy – kiosk murowany zlokalizowany na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola

 Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem.


Lokal użytkowy – kiosk murowany zlokalizowany na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola


  1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy – kiosk murowany oznaczony nr 10, 11, 12 znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola, zlokalizowany na działkach nr 1410/33 i 1416/33 ha zapisanych w KW nr 31471 i KW nr 36480 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

  2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 22,52 m2.

Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy – kiosk murowany składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 5,85 m2 /nr 10/ i 16,67 m2 /nr 11 i 12/.

  1. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

  2. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

  3. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej /słownie: trzynaście złotych 00/100 + VAT/.

  4. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

  5. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony za rok poprzedni przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

  6. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 23.05.2013r. na okres 21 dni.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..


Załączniki

wykaz kiosk 22,52 (30kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2013-05-23 13:54:02
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2013-05-23 14:04:36
Ostatnia zmiana:2013-05-23 14:04:37
Ilość wyświetleń:989