UCHWAŁA NR XXVI/199/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Górze oraz cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się w Woli