W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011-2015.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/58/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia