Zamknij okno Drukuj dokument

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna położonej w Woli przy ul. Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej

 

                                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU                                     Miedźna, dnia 17.05.2011r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z2010Rr. Dz. U Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna położonej w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.


Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

nieruchomości

brutto w zł1.1893/310,3588 haKA1P

/00016908/7DZIAŁKA

NIEZABUDOWANA

WOLA

UL. PSZCZYŃSKA

I MIĘDZYRZECKA

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo - produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.380 000,00 złDziałka jest obciążona służebnością drogi.


1/I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1893/31 odbył się 11.04.2011r.

2/ Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2011r. o godz.1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

3/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 24.06.2011r.w formie wpłaty w wysokości 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

4/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Załączniki

Ogłoszenie przetargu (56.2kB)    
Wyniki przetargu (869.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Iwona Maśka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Maśka
Data wprowadzenia:2011-05-17 10:33:02
Opublikował:Iwona Maśka
Data publikacji:2011-05-17 10:45:59
Ostatnia zmiana:2011-07-01 09:26:01
Ilość wyświetleń:1007