Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw w Woli przy ul. Pszczyńskiej

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 33 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz.1227)  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji istniejącej stacji paliw w Woli przy ul. Pszczyńskiej, Gmina Miedźna.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Usługowo-Handlowego „MIXPOL”, Michulec Paweł, ul. Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice reprezentowanego przez Firmę Nieruchomości Szafron Szendzielorz z siedzibą w Studzienicach przy ul. Szewczyka 43A w której imieniu działa właściciel Tomasz Szendzielorz.

 

            Na podstawie art. 75 ust.1,pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz.1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem art 10 Kpa zapewnia o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

 

            Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz.1227) wystąpiono z wnioskiem o wydanie uzgodnienia i opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji istniejącej stacji paliw w Woli przy ul. Pszczyńskiej oraz zakresu ewentualnego raportu do następujących organów:

  1. Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ul. Budowlanych 131,               43-100 Tychy.

            Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 31, ust. 1, pkt. 7 ww. ustawy o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Miedźna, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, pok. nr 3 w terminie od 30.04.2009r. do dnia 20.05.2009r. tj. 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedźnej oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl. Zgonie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

/-/ Wójt Gminy Miedźna

 

Data wywieszenia: 29.04.2009r.

Data zdjęcia z tablicy ogłoszenia: …………………….

 

Załączniki

Ogłoszenie (21.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Roman Szromczyk
Data utworzenia:2009-04-29 15:39:50
Wprowadził do systemu:Roman Szromczyk
Data wprowadzenia:2009-04-29 15:40:26
Opublikował:Roman Szromczyk
Data publikacji:2009-04-29 15:41:50
Ostatnia zmiana:2009-04-29 15:42:18
Ilość wyświetleń:1062