Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu blacharsko- lakierniczego" zlokalizowanego w Woli, Gmina Miedźna

Wójt Gminy Miedźna informuje, że w dniu 12 stycznia 2009r. na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4 , art. 51 ust.2 oraz  art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2008r.(wpływ do urzędu 30.05.08r.)  p. Agnieszki i Mariana Adamczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu blacharsko- lakierniczego zlokalizowanego  na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 647/93, 669/93 obręb Wola, gm. Miedźna zostła wydana Decyzja nr 1/09 Wójta Gminy Miedźna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Załączniki

Informacja o wydaniu decyzji (17.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Roman Szromczyk
Data utworzenia:2009-01-13 13:27:40
Wprowadził do systemu:Roman Szromczyk
Data wprowadzenia:2009-01-13 13:28:39
Opublikował:Roman Szromczyk
Data publikacji:2009-01-13 13:31:38
Ostatnia zmiana:2009-01-13 13:32:15
Ilość wyświetleń:1062