Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (remoncie) sieci wodociągowej w sołectwie Miedźna...

 

Miedźna, dnia 16.10.2008 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz.150) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (remoncie) sieci wodociągowej w sołectwie Miedźna- Gmina Miedźna”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Góra,ul. Topolowa 6, 43-227 Miedźna.

Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Udział ten zgodnie z art. 31 POŚ przysługuje „każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 informuję, iż dane o:

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy w Miedźna.


Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Miedźna, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, pok. nr 3 w terminie do dnia 06.11.2008r. tj. 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości./-/ Wójt Gminy Miedźna

Załączniki

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej (18.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Roman Szromczyk
Data utworzenia:2008-10-16 15:03:07
Wprowadził do systemu:Roman Szromczyk
Data wprowadzenia:2008-10-16 15:03:49
Opublikował:Roman Szromczyk
Data publikacji:2008-10-16 15:04:07
Ostatnia zmiana:2008-10-16 15:08:53
Ilość wyświetleń:991