Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Prezentacja Masterplanu w ramach wymiany oświetlenia na terenie gminy Miedźna.

6.      Sprawy różne i bieżące.

7.   Wymiana oświeltenia w Woli - wizyta w terenie.

8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.