W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźna

Data uchwały:
2021-07-28

Numer uchwały:
XXXVI/281/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia