W sprawie:
przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Data uchwały:
2021-07-28

Numer uchwały:
XXXVI/278/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia