Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 18.12.2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Miedźna z dnia 10 grudnia 2020 r.

5.      Sprawy różne i bieżące.

6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

5.      Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i realizacji Uchwał Rady Gminy Miedźna.

6.      Sprawy różne i bieżące.

7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.