W sprawie:
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2008.

Data uchwały:
2007-12-27

Numer uchwały:
XVII/130/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.