W sprawie:
zmiany uchwały nr XLI/328/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 7 marca 2006r. do programu „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna”.

Data uchwały:
2007-12-10

Numer uchwały:
XVI/119/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.