W sprawie:
przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008r.

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XIV/108/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.