Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wyposażenie III."

Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wyposażenie III.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
60 dni od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Oferty można składać do:
2019-08-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-08-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu-IR.271.2.18.2019 (408.1kB)    
SIWZ-IR.271.2.18.2019 (13.2MB)    
Załącznik nr 1_Formularz oferty-IR.271.2.18.2019 (87.5kB)    
Załącznik nr 1a - gwarancja-IR.271.2.18.2019 (16.2kB)    
Załącznik nr 2 - wzór umowy-IR.271.2.18.2019 (38.6kB)    
Załącznik nr 3_Brak podstaw wykluczenia IR.271.2.11.2019 (63.5kB)    
Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.18.2019 (14.9kB)    
Załącznik nr 5_Brak przynależności do grup kapitałowych IR.271.2.18.2019 (45kB)    
Protokół z otwarcia ofert-IR.271.2.18.2019 (1.1MB)    
Ogloszenie o zmianie ogloszenia 25.09.2019 (61.2kB)    
Korekta protokołu z otwarcia ofert-IR.271.2.18.2019 26.09.2019 (1MB)    
Ogłoszenie wyniku postępowania - IR.271.2.18.2019 (1.4MB)    
Ogłoszenie ponownego wyniku postępowania IR.271.2.18.2019 (1023.8kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (104.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Renata Małecka
Data utworzenia:2019-08-12 12:42:58
Wprowadził do systemu:Renata Małecka
Data wprowadzenia:2019-08-12 12:43:05
Opublikował:Renata Małecka
Data publikacji:2019-08-12 12:52:25
Ostatnia zmiana:2019-11-22 12:53:54
Ilość wyświetleń:715