W sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Silesia-Med” w Grzawie.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/97/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia