W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/92/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.