W sprawie:
przekazania Gminie Brzeszcze prowadzenie zadania w zakresie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami Gminy Miedźna


Data uchwały:
2007-08-28

Numer uchwały:
XI/89/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia