W sprawie:
upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim

Data uchwały:
2007-08-28

Numer uchwały:
XI/84/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
życie z dniem podjęcia.