Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony "Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych" Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych."

CPV:
35110000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
w treści SIWZ

Termin realizacji:
00.00.0000

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A

Oferty można składać do:
2019-04-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-04-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
w treści SIWZ

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie UZP-IR.271.2.4.2019 (11MB)    
SIWZ IR.271.2.4.2019 (13.3MB)    
Załącznik nr 1_Formularz oferty-IR.271.2.4.2019 (125kB)    
Załącznik nr 1a - dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (35.3kB)    
Załącznik nr 2- wzór umowy-IR.271.2.4.2019 (38.5kB)    
Załącznik nr 3_Brak podstaw wykluczenia IR.271.2.4.2019 (62.5kB)    
Załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (33.9kB)    
Załącznik nr 5_Brak przynależności do grup kapitałowych IR.271.2.4.2019 (44.5kB)    
wyjaśnienia do SIWZ-IR.271.2.4.2019 (3.8MB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-IR.271.2.4.2019 (512.7kB)    
Załącznik nr 1a - po zmianach- dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (39kB)    
Załącznik nr 4-po zmianach-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (37.9kB)    
Zmiana do SIWZ-IR.271.2.4.2019 (2.1MB)    
Wyjaśnienia 2 do SIWZ (541.4kB)    
Zmiana 2 do SIWZ-IR.271.2.4.2019 (666.3kB)    
Załącznik nr 1a - po zmianach- dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (39.1kB)    
Załącznik nr 4-po zmianach-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (38.3kB)    
Wyjaśnienia 3-IR.271.2.4.2019 (498.2kB)    
Zmiana 3 SIWZ-IR.271.2.4.2019 (573.2kB)    
Załącznik nr 1a - po zmianach- dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (39.9kB)    
Załącznik nr 4-po zmianach-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (38.7kB)    
Zmiana Ogłoszenia 2-IR.271.2.4.2019 (210.7kB)    
SIWZ po zmianach-10.04.2019-IR.271.2.4.2019 (13.2MB)    
Załącznik nr 1a - po zmianach- dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (39.8kB)    
Załącznik nr 4-po zmianach-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (38.5kB)    
Załącznik nr 2 po zmianach - wzór umowy-IR.271.2.4.2019 (38.6kB)    
Zmiana 4 do SIWZ-IR-271.2.4.2019 (1.2MB)    
Wyjaśnienia 5 -IR.271.2.4.2019 (462.4kB)    
Zmiana nr 5 do SIWZ-IR.271.2.4.2019 (425.5kB)    
Załącznik nr 1a - po zmianach- dot. kryterium gwarancji-IR.271.2.4.2019 (39.9kB)    
Załącznik nr 4-po zmianach-opis przedmiotu zamówienia-IR.271.2.4.2019 (38.9kB)    
Protokół z otwarcia ofert-IR.271.2.4.2019 (7.4MB)    
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej-IR.271.2.4.2019 (389.5kB)    
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (623.3kB)    
Wniosek o przedłużenie związania ofertą załącznik-IR.271.2.4.2019 (21.4kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu części E,F,L-IR.271.2.4.2019 (502.5kB)    
Zawiadomienie o wyborze ofert-IR.271.2.4.2019 (1.2MB)    
Zawiadomienie o wyborze część B-IR.271.2.4.2019 (553.5kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IR.271.2.4.2019 (321.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Renata Małecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Małecka
Data wprowadzenia:2019-03-26 15:19:12
Opublikował:Renata Małecka
Data publikacji:2019-03-26 15:26:24
Ostatnia zmiana:2019-07-04 10:49:30
Ilość wyświetleń:1466