Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie: wyższe

2. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,

3. wiedza ogólna i zawodowa w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów,

4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7. obywatelstwo polskie,

8. prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:

1.preferowany kierunek budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria komunalna.

2.doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy

3.umiejętność pracy w zespole,

4.znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

5.umiejętność analitycznego myślenia,

6.samodzielność i inicjatywa działania,

7.dobra organizacja własnej pracy,

8.umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

9. komunikatywność w kontaktach z petentami i innymi instytucjami,

10. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

11. sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. realizacja zadań Referatu Inwestycji i Remontów w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji z udziałem środków własnych i zewnętrznych,

2. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

3. realizacja zamówień powyżej 30 000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

4. realizacja zamówień poniżej 30 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

5. przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji,

6. rozliczenie zadań remontowych i inwestycyjnych,

7.przygotowywanie projektów zleceń i umów cywilno-prawnych z zakresu zadań referatu,

8. sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem inwestycji jako środek trwały,

9. sporządzanie sprawozdań.
 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Wymaga częstych wyjazdów w teren. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)  kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)  oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

9)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.


Dokumenty należy składać do dnia 15 czerwca 2018r. 


W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.
 

Inne informacje:


1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

                                                                                            Wójt Gminy Miedźna

                                                                                              Bogdan Taranowski

                                                                                                                     


 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_RODO (1012.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-06-01 13:47:18
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-06-01 14:16:49
Ostatnia zmiana:2018-06-01 14:16:55
Ilość wyświetleń:316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij