Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

OR.2110.14.2018

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      wykształcenie: wyższe lub średnie,

2.      znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6.      obywatelstwo polskie,

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      preferowane wykształcenie administracyjne i doświadczenie  na podobnym stanowisku.

2.      umiejętność pracy w zespole,

3.      kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

4.      komunikatywność w kontaktach z petentami,

5.      zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)    prowadzenie sekretariatu,

b)      podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem narad, konferencji, spotkań Wójta,

c)      zadania związane z promocją, ich wydatkowanie i rozliczanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d)     realizacja wniosków sołectw w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków  bieżących (dokonywanie zakupów, sporządzanie umów, zleceń itd.),

e)      planowanie budżetu i realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród wójta w zakresie działalności kulturalnej, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnienie  i ochrony,

f)       obsługa radiostacji RADMOR,

g)      redagowanie tekstów okolicznościowych, informacyjnych i promocyjnych/listów gratulacyjnych, życzeń etc./

h)      prowadzenie oficjalnej strony internetowej gminy Miedźna www.miedzna.pl

i)        prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

9)      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej                   (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia  17 grudnia 2018 r. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

  

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Organizacyjnego.

 

Inne informacje:

 

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

       Miedźna, dnia 6 grudnia 2018 r.                                                                                  

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2018-12-06 12:53:48
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2018-12-06 14:03:58
Ostatnia zmiana:2018-12-06 14:04:00
Ilość wyświetleń:185
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij