Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 274,14 m2, zlokalizowany na parterze w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Różanej 25 - UNIEWAŻNIONY

Wójt Gminy Miedźna

 

ogłasza

 

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

 

na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 274,14 m2,
zlokalizowany na parterze w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Różanej 25,
składający się z 8 pomieszczeń o powierzchni: 89,58 m2, 38,53 m2, 16,12 m2, 12,09 m2,
65,42 m2, 5,58 m2, 16,93 m2, 8,18 m2 oraz korytarza o pow. 18,74 m2 i WC o pow. 2,97 m2.
Pomieszczenie o pow. 38,53 m2 nie jest połączone z pozostałymi lokalami.

 

Budynek zlokalizowany jest na działce 1094/23 o powierzchni 0,1655 ha, zapisanej
w Księdze Wieczystej nr KA1P/00029959/3, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Działka zabudowana jest obiektem II-kondygnacyjnym.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz.: 10:00 w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna.

 

Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł netto/1 miesiąc.

O wysokości licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni użytkowej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu Nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

 

Czynsz płatny będzie miesięcznie, z góry, do 10 dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

 

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu. 

 

Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.12.2018 r. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz umieścić zapis „Przetarg Wola, Różana 25”. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

 

Regulamin przetargu stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 129/2018; OR.0050.129.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie, zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2018; OR.0050.129.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie i  jest dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl.

 

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 211 61 96  i  32 211 61 60, wew. 43.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 29.11.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 07.12.2018 r.

 

Wójt Gminy

 

(-) mgr Jan Słoninka

Załączniki

Przetarg Wola Różana 25 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie Różana (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Źródło informacji:Dawid Szczepański
Data utworzenia:2018-11-29 07:55:20
Wprowadził do systemu:Dawid Szczepański
Data wprowadzenia:2018-11-29 07:55:30
Opublikował:Dawid Szczepański
Data publikacji:2018-11-29 10:35:43
Ostatnia zmiana:2018-12-07 09:02:22
Ilość wyświetleń:310
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij