W sprawie:
udzielenia poręczenia dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunelnej

Data uchwały:
2007-05-05

Numer uchwały:
VIII/72/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia