Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

                  

  Wójt Gminy Miedźna

ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej

w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Oznaczenie działki

wg. katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

(do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%)

 

 

 

 

 

 

387/42

 

 

 

KA1P

/00032127/6

 

 

 

0,0821 ha

 

 

 

Góra

ul. Pszczyńska

 

Nieruchomość

niezabudowana, położona w Górze przy drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej, posiada dostęp do sieci uzbrojenia w zakresie: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, oraz energii elektrycznej.

Działka posiada decyzję ustalającą warunki zabudowy

dla inwestycji „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego na działce 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej”. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

 

 

 

 

60 000,00 zł

 

1.            Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 14.12.2018r. o godzinie 1200 w         budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

2.            Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do 10.12.2018r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000  1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

3.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a  pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania,    zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.            Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji           Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

?   osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

?   reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

?   pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

?   osoby prawne  - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

?   cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2018r. poz. 2278).

5.            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić               mniej niż 1%        ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do           wylicytowanej w przetargu              ceny dolicza się podatek Vat.

6.            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia        umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega    zwrotowi.

7.            Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca    nieruchomości.

8.            Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej,  Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-60 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Załączniki

pszczyńska (905.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki przetargu - Góra (493.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2018-11-09 13:44:05
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2018-11-09 13:45:45
Ostatnia zmiana:2018-12-18 14:52:38
Ilość wyświetleń:240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij