Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia w pełnym wymiarze czasu pracy


Wójt Gminy Miedźna
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: wyższe
2. znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego, gospodarka nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny.
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
6. obywatelstwo polskie,
7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa lub gospodarki nieruchomościami,
2. doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
6. komunikatywność w kontaktach z petentami,
7. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z najem lokali mieszkalnych i użytkowych  w tym sporządzanie wykazów na najmem, przygotowanie ogłoszeń do prasy, przygotowanie i ogłaszanie przetargów, sporządzanie protokołów i umów, naliczanie czynszu.
2. Prowadzenie spraw związanych z budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi gminne mienie komunale, w tym między innymi zlecenia przeglądów stanu technicznego, instalacji gazowej, co oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
3. Koordynowanie całości spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
4. Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych w rolnictwie, przesyłanie propozycji składu Komisji Wojewody Śląskiego, udział w oględzinach w terenie podczas szacowania strat, sporządzanie protokołów, współpraca z Urzędem Wojewódzkim.
5. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa znajdujących się w kompetencji organu wykonawczego gminy.
6. Realizacja zadań związana z oświetleniem ulicznym, obsługa serwisu Tauron Dystrybucja Serwis S.A., realizacja bieżących napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
3) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
7) oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),
9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej   (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia  26 października 2018r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia.


Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

Wójt Gminy Miedźna

Bogdan Taranowski

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_RODO (1015.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-10-15 16:45:11
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-10-15 16:51:11
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:19:20
Ilość wyświetleń:1074

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij