Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 249 051,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

CPV:
66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
Uruchomienie kredytu: do 30.10.2018 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Ligenza - Skarbnik Gminy, Monika Kuszek - Podinspektor

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Oferty można składać do:
2018-10-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-10-03 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, w dniu 3.10. 2018 r. o godzinie 12:30.

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
5 600,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące