W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna za 2006 rok

Data uchwały:
2007-04-10

Numer uchwały:
VI/59/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia