Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Uchwały prawa miejscowego - 2018r.

Zobacz także

Uchwała Nr LIII/328/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr LI/324/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna
Uchwała Nr LI/323/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna (...)
Uchwała Nr LI/315/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miedźna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr LI/314/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr L/311/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna
Uchwała Nr L/310/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr L/309/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr L/308/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Uchwała Nr L/306/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Miedźna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XLIX/294/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedźna
Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedźna
Uchwała Nr XLVIII/287/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.
Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 201 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2018
Uchwała Nr XLV/274/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/105/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r.
Uchwała Nr XLV/273/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
Uchwała Nr XLV/271/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka „Kubusiowe Maluchy”
Uchwała Nr XLV/270/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu "Kubusiowe Maluchy" w Woli
Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Klubu Dziecięcego „Kubusiowe Maluchy”
Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żłobku „Kubusiowe Maluchy” i Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy”
Uchwała Nr XLV/265/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna
Uchwała Nr XLV/264/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/312/2005 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Miedźna
Uchwała Nr XLV/263/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-01-22 07:47:46
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-01-22 07:47:56
Ostatnia zmiana:2018-09-14 12:57:29
Ilość wyświetleń:713

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij