W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna na lata 2017-2023

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/257/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.