Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Frydku przy ul. Miodowej.

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Frydku przy ul. Miodowej.


Oznaczenie działki

wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Powierzchnia

nieruchomości


Położenie

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

(do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%)

524/47

KA1P

/00034114/6

0,1485 ha

Frydek

ul. Miodowa

Działki niezabudowane posiadające dostęp do sieci: wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej, oraz kanalizacji sanitarnej.

Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy, dotycząca budowy budynku jednorodzinnego z garażem dla każdej z działek.

Działki nie posiadają żadnych obciążeń w dziale III i IV Księgi Wieczystej w której są zapisane.

81 700,00 zł

526/47

KA1P

/00034114/6

0,1451 ha

Frydek

ul. Miodowa

79 800,00 zł 1. Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędziesię w dniu 26.08.2016r. o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

 2. Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiemtysięcy złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu do 22.08.2016r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006.

  Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki. W przypadku licytacji dwóchnieruchomości, wadium należy wpłacić na każdą z nich oddzielnie, z zaznaczeniem numeru działki.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

   • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

   • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

   • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

   • osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

   • cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1380),

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się podatek VAT.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Koszty zakupu nieruchomości w tym: koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej, ponosi nabywca nieruchomości.

 4. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 5. I publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 17.06.2016r.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (32) 211-61-96 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Załączniki

FRYDEK II (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wynik_1 (500.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wynik_2 (502.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-07-19 12:37:42
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-07-19 12:39:18
Ostatnia zmiana:2016-09-06 09:04:53
Ilość wyświetleń:1316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij