Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księżej 4

 

Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a 

I Pisemny Przetarg Nieograniczony  

na najem lokalu mieszkalnego o pow. 31,76 m2 zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księżej 4, 43-227 Miedźna  stanowiącego gminne mienie komunalne.

Minimalna miesięczna stawka czynszu najmu wynosi 10,00 zł za 1 m 2. 

Wysokość minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego określona została w Zarządzeniu nr 65/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.05.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Grzawie przy ul. Księżej 4, 43-227 Miedźna,  stanowiącego gminne mienie komunalne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elementy konieczne dla ważności oferty (brak/nieprawidłowe uzupełnienie skutkuje nodrzuceniem oferty):

  • formularz ofertowy (druk stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych  na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne – Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.05.2016r.),
  • kopia potwierdzenia wpłaty wadium,
  • w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwa do udziału w przetargu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna (I piętro, pokój nr 15) ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w godzinach pracy urzędu do dnia 14.07.2016r.

Na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta na najem lokalu mieszkalnego o pow. 31,76 m2  zlokalizowanego w Grzawie”

 oraz nazwę oferenta.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu zostaną zwrócone Oferentom bez względu na powód opóźnienia.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Urzędu Gminy Miedźna nie później niż do dnia 14.07.2016r. do godz. 15.30.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 18.07.2016r. o godz. 10.00 w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia pokój nr  21.

Przetarg  uważa  się  za  zakończony  wynikiem  negatywnym,  jeżeli  w  przetargu pisemnym  nie  wpłynęła  ani  jedna  oferta  lub  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media i inne ciężary związane z utrzymaniem lokalu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż
7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 320,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.07.2016r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.64.2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.05.2016r. w sprawie w sprawie: powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96  i  /32/ 211 61 60 wew. 29. 

 

 

 

Załączniki

ogloszenie (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (20.9kB) Zapisz dokument  
projekt umowy (354.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik przetargu (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-06-21 08:18:22
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-06-21 08:25:17
Ostatnia zmiana:2016-07-18 15:25:45
Ilość wyświetleń:481
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij